logo

Välkommen!

Det här är Skogsstyrelsens portal där du kan söka efter, titta på utbredningen av och ladda ner eller koppla upp dig mot geografiska data från Skogsstyrelsen. Här finns bl a avverkningsärenden och skogliga inventeringar och biogeografiska gränser som berör skogen.

Vissa datamängder uppdateras kontinuerligt medan andra datamängder är mer statiska.

Flera av dessa datamängder finns även med på Skogen pärlor, en tillämpning med fokus på kultur- och naturhänsyn i skogen.


Jag godkänner att Skogsdataportalen lagrar cookies på min dator.
Jag vill inte se den här välkomstrutan i fortsättningen.